Rural Industry -Digital Innovation Hub

Vahva kansallinen kehitys- ja tukikeskus, joka vauhdittaa digitalisaatiota haja-asutusalueilla.

Rural Industry -Digital Innovation Hub

Vahva kansallinen kehitys- ja tukikeskus, joka vauhdittaa digitalisaatiota haja-asutusalueilla.

Missä tarvitset apua?

Yritystoiminnan kehittämiskohteet


Teknologiset kehittämiskohteet

Testaa yrityksesi valmius ilmaiseksi. Saat analyysin nykytilasta ja vinkkejä tulevaisuuteen.

Tässä työkalut oman liiketoimintasi valmiuden testaamiseen.

Yrityksen digitalisaatio vaatii strategisia ja kulttuurillisia muutoksia, hyvää johtamista, rohkeutta ja riskinottokykyä. Testin täyttäminen kestää noin 20 minuuttia. Tarvittaessa kyselyn voi keskeyttää ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin. Testin lopuksi saat sähköpostiin tulosraportin ja kehitysvinkit. Uusimalla testin voit hyödyntää tuloksia systemaattisesti yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Saatua testitulosta voi myös verrata testiin jo vastanneiden yritysten tuloksiin.

Tietoa meistä

Rural Industry DIH on Suomessa laatuaan ainoa harvaan asuttujen alueiden digitaalinen innovaatiokeskittymä.

Toiminnan vetureiden kautta sillä on jo valmiiksi hyvät kansainväliset verkostot, joiden avulla vastaavien DIH-toimijoiden välinen yhteistyö voidaan hyödyntää maksimaalisesti.

Ajankohtaista