Älykkäät mittaus- ja monitorointiratkaisut

Monipuolista monitorointia jatkuvatoimisesti, reaaliajassa monesta pisteestä. Ratkaisut ovat sovellettavissa pienistä kohteista hyvinkin laajan alueen seurantatarpeisiin.

Ratkaisun ytimessä on langaton mittalaiteverkko, joka mittaa jatkuvatoimisesti haluttuja ominaisuuksia. Mittauksia voidaan tehdä useista pisteistä samanaikaisesti, jatkuvatoimisesti ja reaaliajassa.

Huoltovapaat ratkaisut ovat sovellettavissa pienistä kohteista laajan alueen monitorointiin. Älykkäässä mittausratkaisussa dataa lisäksi jatkojalostetaan tarpeen mukaan, yhdistetään muuhun olemassa olevaan tai muualta samanaikaisesti kerättävään dataan ja näytetään mielekkäällä tavalla. Ratkaisuissa voidaan hyödyntää kaupallisia laitteistoja tai kehittää juuri tarpeeseen räätälöityjä ratkaisuja ja ne voidaan tarvittaessa integroida olemassa oleviin järjestelmiin.

Langattomia mittausjärjestelmiä voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa käyttötarkoituksissa. Ratkaisuja voidaan soveltaa esimerkiksi seuraavissa sovelluskohteissa: YVA-mittaukset, ympäristömelu, hiukkaset/pöly, biodiversiteeetti (esim. uhanalaisten lajien tunnistus), erilaiset pohjavesiin liittyvät mittaus- ja seurantatarpeet jne.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa älykkäisiin langattomiin mittausratkaisuihin liittyvää yliopistollista asiantuntijapalvelua PK-yritysten, suuryritysten (esim. tehdas- ja kaivosympäristöt) ja julkisten toimijoiden (mm. vesilaitokset, kaupungit ja kunnat, ELY) käyttöön ensisijaisesti seuraavissa toimintamuodoissa: konsultaatio, kehitysprojektit (proof of concept -tyylisen kokonaisuuden toteuttaminen asiakkaan kanssa) ja laajemmat TKI-projektit.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää!