Palvelumuotoilu

Asiakkaalle lisäarvoa palveluprosessien tehostamisesta 

Asiantuntijoidemme kanssa voit kehittää parempia palveluita toimialasta riippumatta. Palvelumuotoilun avulla voit hyödyntää organisaatiosi resursseja tehokkaammin, kehittää liiketoimintaa ja palveluiden laatua, kasvattaa henkilöstön osaamista sekä parantaa asiakaskokemusta. 

Asiakkainamme ovat eri alojen yritykset ja yhteisöt, joilla on kehittämistarpeita omien prosessien tai palveluiden kanssa. Palvelumuotoilun menetelmien avulla voit kehittää sekä sisäisiä, että ulkoisia palveluita ja prosesseja. 

Tavoitteenamme on kehittää yhdessä asiakasorganisaation kanssa sujuvia ja asiakaslähtöisiä palveluita. Työskentely kehittämisprosessin aikana on vuorovaikutteista ja kokonaisvaltaista asiakas- ja työntekijäkokemuksen suunnittelua. Kehitystyötä tehdään osallistamisen, visualisoinnin ja kokeilujen kautta palvelumuotoilun menetelmin. 

Kehittämistavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi asiakastyytyväisyyden lisääntyminen, uusien asiakkaiden tavoittaminen ja organisaation toiminnan kehittyminen.

Lue lisää palvelumuotoilusta

Yhteystiedot

Jani Rättyä
jani.rattya@centria.fi
+358444492577