U-arvolaskentapalvelu 

Standardien mukaista lämmönläpäisevyyden laskentaa ikkunoille 

U-arvolaskenta on yksi ikkunateollisuuden tuotekehityksen työkaluista, jolla varmistetaan tuotteen viranomaisvaatimusten täyttyminen lämmönläpäisevyyden osalta. Mikroyritykset voivat lisäksi käyttää Centrian laskemaa lämmönläpäisyarvoa CE-merkinnässään (mikroyritysten kevennetty menettely, AVCP luokka 4). Lisäksi teemme laskentaa yhteistyössä hyväksyntälaitoksen kanssa suurempien yritysten tarpeisiin. 

Centria u-arvolaskenta -palvelun avulla saatte laskennallisen lämmönläpäisevyyden ikkunatuotteillenne. Laskenta suoritetaan standardien SFS-EN ISO 10077-1 ja 10077-2 sekä EN 673 mukaan. 

Centriasta saat puolueettomat ja standardien mukaiset laskentamenetelmät ikkunatuotteille. Palvelun tuottaa asiakkaalle raportoidun laskentatuloksen tuotteen lämmönläpäisystä. Centrian asiantuntijoiden useamman vuoden kokemus ja vahva osaaminen takaavat tuloksien luotettavuuden ja oikeellisuuden. 

Lue lisää U-arvolaskentapalvelusta

Yhteystiedot

Jani Rättyä
jani.rattya@centria.fi
+358444492577