Kasvunhallinnan itsearviointitesti

Kasvunhallintatestin avulla saat tietoa yrityksesi nykyisestä kasvuvaiheesta, siihen liittyvistä kehityskohteista sekä käytännön vinkkejä kasvunhallinnan tueksi.

Kasvunhallinnan testi on suunniteltu kasvu-uralla oleville yrityksille, mutta myös kasvua ja kehittymistä tavoittelevat yritykset voivat hyödyntää sitä haasteiden ennakoinnissa. 

Testin täyttäminen kestää noin 10–15 minuuttia. Tarvittaessa kyselyn voi keskeyttää ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin. Testin lopuksi saat sähköpostiin tulosraportin ja kehitysvinkit. Uusimalla testin voit hyödyntää tuloksia systemaattisesti yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Saatua testitulosta voi myös verrata testiin jo vastanneiden yritysten tuloksiin. 

Kasvunhallinnan testejä on kaksi: toinen on suunnattu palvelualan yrityksille ja toinen teknologiayritykselle. Jos yrityksessäsi on piirteitä sekä palvelu- että teknologia-aloilta, valitse se, kumpi kuvastaa yritystäsi paremmin.

Siirry kasvuhallinnan testeihin

Yhteystiedot

Kai Hänninen
kai.hanninen@oulu.fi
+358405747951