Kasvukyvykkyyden itsearviointitesti

Testin avulla saat tietoa yrityksesi kasvukyvykkyydestä, siihen liittyvistä kehityskohteista sekä käytännön vinkkejä kyvykkyyden kehittämiseen.

Kasvukyvykkyystesti on suunnattu erityisesti kasvuhalukkaille yrityksille, ja sen myötä saat konkreettiset kehitysvinkit kasvun tueksi.

Testi arvioi yrityksesi kyvyn kasvaa ja kehittyä sekä antaa valmiuksia kohdata kasvuun liittyvät haasteet. Testiin vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Tarvittaessa kyselyn voi keskeyttää ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin. Testin lopuksi saat sähköpostiin tulosraportin ja kehitysvinkit. Uusimalla testin voit hyödyntää tuloksia systemaattisesti yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Saatua testitulosta voi myös verrata testiin jo vastanneiden yritysten tuloksiin.

Tee kasvukyvykkyyden testi