Centria Lean

Prosessien tehostuspalvelu tuotannollisille yrityksille.

Tyypillisiä asiakkaitamme ovat tuotannolliset yritykset, joilla on tarve parantaa yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Lean-toimintaan siirtyminen tarkoittaa yrityksissä lähtemistä jatkuvan parantamisen tielle. Lean ei ole kertaluontoinen projekti joka päättyy joskus, vaan jatkuvaa kehittymistä paremmaksi. Teemme yritykselle nykytila-analyysin, jossa selvitetään tuotannon tehokkuus, käyttöaste ja laaduntuottokyky. Analyysin pohjalta laadimme vaiheittaisen suunnitelman Lean-toimintaan siirtymiseksi.

Nykytila-analyysimme antaa yritykselle arvion kehityspotentiaalista:

  •     läpimeno- ja toimitusajoissa
  •     varastotasona
  •     laaduntuottokyvyssä
  •     kassavirrassa
  •     esimiestyössä
  •     toiminnanohjauksessa

Lue lisää Centria Lean -palvelusta

Yhteystiedot

Jani Rättyä
jani.rattya@centria.fi
+358444492577