Koostumusmääritys-palvelu

Materiaalien tunnistaminen, pitoisuusmääritykset ja laadunseuranta

Koostumusmäärityspalvelumme antaa vastauksia erilaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät esim. raaka-aineisiin, tuotteisiin, materiaaleihin. Analysointeja tehdään siis raaka-aineesta aina lopputuotteeseen asti. Teemme koostumusmäärityksiä kiinteistä, nesteistä ja kaasuista. Suoritamme epäpuhtauksien ja lisäaineiden tunnistamista ja pitoisuusmäärityksiä, raaka-aineen ja tuotteen laadun varmistamista tai koostumuksen optimointia.

Tunnistettavina, vertailtavina tai määritettävinä materiaaleina voivat olla esimerkiksi: polymeeriset materiaalit (muovit, hartsit, liimat, kumit, maalit ja monikerroksiset kalvot), prosessien epäpuhtaudet, tuotteiden materiaalivirheet ja raaka-aineiden tasalaatuisuus. Pienten alkuainepitoisuuksien mittaaminen on mahdollista ICP-MS:llä puhdastilassa. Analysoimme myös haihtuvia aineita materiaaleista sekä prosessi- tai huoneilmasta. Tarvittaessa kehitämme ja räätälöimme analyysi- ja testausmenetelmiä asiakkaiden käyttöön.

Lue lisää koostumusmäärittelypalvelusta

Yhteystiedot

Jani Rättyä
jani.rattya@centria.fi
+358444492577