Digivalmiuden itsearviointitesti

Digivalmiustestin avulla saat tietoa yrityksesi digitaalisen valmiuden nykytilasta, siihen liittyvistä kehityskohteista sekä käytännön vinkkejä digitaalisen valmiuden kehittämiseen.

Digivalmiustesti on suunnattu erityisesti niille yrityksille, jotka haluavat ottaa entistä vahvemmin haltuun digitaalisen teknologian sekä sen mukanaan tuomat liiketoimintamahdollisuudet.

Yrityksen digitalisaatio vaatii strategisia ja kulttuurillisia muutoksia, hyvää johtamista, rohkeutta ja riskinottokykyä. Testin täyttäminen kestää noin 20 minuuttia. Tarvittaessa kyselyn voi keskeyttää ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin. Testin lopuksi saat sähköpostiin tulosraportin ja kehitysvinkit. Uusimalla testin voit hyödyntää tuloksia systemaattisesti yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Saatua testitulosta voi myös verrata testiin jo vastanneiden yritysten tuloksiin.

Siirry testiin

Yhteystiedot

Kai Hänninen
kai.hanninen@oulu.fi
+358405747951