CHEMPLANT – Koetehdaspalvelut

Koetehdaspalvelut vahvalla osaamisella kemianteollisuuden prosessikehitykseen aina laboratoriomittakaavasta pilot-mittakaavaan.

Koetehdaspalvelut kattavat kemianteollisuuden prosessikehityksen laboratoriomittakaavasta pilot-mittakaavaan, sisältäen tutkimukset esiselvityksistä lähtien.

Käytössämme on monipuolinen materiaali- ja koostumusmääritysympäristö tuotteiden karakterisointiin. Pilot-laitteistosta saadaan prosessitietoja ABB-automaatiojärjestelmästä. Valmistettavia tuote-eriä voidaan käyttää esimarkkinointiin tai laajaan tuotetestaukseen. Lisäksi voidaan tunnistaa potentiaalisia tehdastuotannon ongelmia sekä saadaan tietoa tuotteiden prosessoitavuudesta ja laboratoriomittakaavan kokeiden skaalautuvuudesta. Koetoiminta tukee prosessointivaihtoehtojen valintaa, sillä voidaan laajentaa tehdasprosessin hallinnan osaamista ja sen aikana voidaan tehdä alustavia laite- ja materiaalivalintoja tehdastuotantoon.

Asiakas saa Centriasta koetehdaspalveluita haluamassaan laajuudessa. Toteutamme asiakkaan tutkimustarpeet hyödyntäen laajan asiantuntijajoukkomme osaamista ja monipuolisia laboratorioympäristöjämme.

Lue lisää CHEMPLANT -palveluista

Yhteystiedot

Jani Rättyä
jani.rattya@centria.fi
+358444492577