Olosuhdetestauspalvelu

Puolueetonta testauspalvelua joustavasti ja nopeasti 

Standardien mukaan tehdyt testit antavat tarkkaa ja puolueetonta tietoa tuotteen eri ominaisuuksista. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat elektroniikan, ajoneuvojen, työkoneiden sekä ikkuna- ja ovituotteiden valmistajat. Tuotekehityksestä ja laadusta vastaavat asiantuntijat voivat sovittaessa olla mukana seuraamassa testejä, jolloin palaute on välitöntä ja vuorovaikutteista. 

Korkeat ja matalat lämpötilat, korkea ilman suhteellinen kosteus ja suolasumu rasittavat tuotteita niiden elinkaaren ajan. Sopivilla testeillä valmistaja varmistaa että tuote toimii luvatuissa ympäristöolosuhteissa. 

Laadukas tuote kestää kovatkin ympäristön aiheuttamat rasitukset. Pystymme luomaan hallittuja ilmasto-olosuhteita, testattavan tuotteen aiheuttamasta, jopa 7 kw lämpökuormasta huolimatta. 

Tuotekehitystestejä tehtäessä voidaan vertailla eri komponenttien toimivuutta tuotteessa ja näin löytää kustannustehokkaita ratkaisuja laadukkaan tuotteen valmistamiseksi. 

Lue lisää olosuhdetestauspalvelusta

Yhteystiedot

Jani Rättyä
jani.rattya@centria.fi
+358444492577