Tietoa meistä

Digital Innovation Hub  kääntyy virallisesti suomeksi muotoon  digitaalinen innovaatiokeskittymä. Se on Euroopan komission kehittämä ja koordinoima työkalu digitaalisten ratkaisujen vauhdittamiseen eurooppalaisissa yrityksissä. DIH on lähtökohtaisesti alueellisesti orientoitunut, ja valokeilassa ovat ennen muuta PK-yritykset.

DIH-filosofian taustalla on EU-komission huoli siitä, että eurooppalainen tutkimusrahoitus ei kanna riittävässä määrin hedelmää yrityselämässä. Uudet digitaaliset ratkaisut jäävät liian usein harvojen aktiivisten toimijoiden käyttöön. Digitaaliset loikat ruohonjuuritasolla ovat monin paikoin jääneet vaatimattomiksi, vaikka samaan aikaan eurooppalainen TKI-toiminta on yleisesti ottaen maailman huippua.

Tämän vuoksi EU-komissio lanseerasi digitaalisten innovaatiokeskittymien idean. Tarkoitus on madaltaa kynnystä uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen, tarjota uusia palveluita uusien ratkaisujen tuotekehitykseen ja testaukseen sekä yritystoiminnan kehittämiseen digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Perimmäisenä tavoitteena on tukea EU-alueen yritysten digitaalista tuottavuusloikkaa ja sitä kautta yleistä hyvinvointia. Työ tapahtuu kuitenkin paikallisella tasolla yritysten lähitoimintaympäristössä,

ja siksi DIH-verkosto on lähtökohtaisesti hajautettu ja räätälöity kunkin alueen erityistarpeiden mukaan.

Rural Industry DIH asettaa painopisteensä haja-asutusalueisiin ja maakunnallisten keskusten ympärillä oleviin seutuihin. Tällaisilla alueilla on paljon merkittävää yritystoimintaa, joka jää tyypillisesti yleisen huomion varjoon. Monen yrityksen kasvua rajoittaa pääoman ja resurssien vähäisyys sekä rekrytointihaasteet. Digitalisaatio voi auttaa monta yritystä kasvu-uralle, helpottaa työn tekemistä, parantaa toiminnan ja tuotteiden laatua ja lisätä yritystoiminnan tehokkuutta.

Rural Industry DIH on Suomessa laatuaan ainoa harvaan asuttujen alueiden digitaalinen innovaatiokeskittymä. Toiminnan vetureiden kautta sillä on jo valmiiksi hyvät kansainväliset verkostot, joiden avulla vastaavien DIH-toimijoiden välinen yhteistyö voidaan hyödyntää maksimaalisesti.

Yhteistyössä