Omistajanvaihdoksen itsearviointitesti

Omistajanvaihdos testeillä saat tietää mikä on yrityksesi valmius omistajanvaihdokseen. Testin yhteydessä saat vinkkejä mihin asioihin kannattaa ensimmäisenä kiinnittää huomiota.

Omistajanvaihdostestit toimivat hyvänä perustana, kun yrittäjä lähtee hakemaan tietoa omistajanvaihdosprosessista. Se tuo esille eri aihealueita, joihin tulee kiinnittää huomiota yrityksen valmistautuessa seuraavaan vaiheeseen, omistajanvaihdokseen.

Omistajanvaihdokseen liittyviä testejä on kaksi: toinen on ”Valmius yrityskauppaan” -pikatesti, jossa on kolme sivua ja se sisältää kolme eri osa-aluetta. Ensimmäisen testin raportti kertoo sinulle yleisellä tasolla mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Testiin vastaaminen kestää noin 7 minuuttia.

”Yrityskaupan askeleet” on laajempi testi, jossa syvennytään viiteen eri osa-alueeseen. Testin lopuksi saat sähköpostiin raportin, josta näet viisi asiaa, joita voit lähteä viemään eteenpäin.  Uusimalla testin voit hyödyntää tuloksia seuraaviin vaiheisiin. Testiin vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia.

Siirry kasvuhallinnan testeihin

Yhteystiedot

Kai Hänninen
kai.hanninen@oulu.fi
+358405747951