innovointi ja kehittäminen

Palvelu tukemaan pintakäsittelyaineiden valintaa ja tuotekehitystä 

Standardien mukaista lämmönläpäisevyyden laskentaa ikkunoille 

Testauspalvelua tärinälle ja iskuille altistuville tuotteille 

Varmistu uuden pintakäsittelylinjan toimivuudesta tai vastaavasti voimme tehostaa palvelumme avulla jo olemassa olevaa pintakäsittelyprosessiasi. 

Asiakkaalle lisäarvoa palveluprosessien tehostamisesta 

Puolueetonta testauspalvelua joustavasti ja nopeasti ovien ja ikkunoiden tuotekehityksen tueksi 

Puolueetonta testauspalvelua joustavasti ja nopeasti 

Joustavaa ja monipuolista ohjelmistokehitystyötä asiakkaiden tarpeiden mukaan 

Johtamisjärjestelmistä tukea yrityksesi kehittämiseen

Yrityksen liiketoiminnan kehityksen ja kilpailuedun varmistamiseksi avainasemassa on osaava henkilöstö. Osaamisen täydentäminen ja kehittäminen ovat ammattitaidon laajentamista ja syventämistä, jatkuvaa oppimista.