henkilöstön koulutus

Puolueettomana toimijana päämäärämme on tuottaa lisäarvoa yrityksille ja yhteisöille tarjoamalla jatkuvia ja luotettavia tietoturva- ja tietosuojapalveluja

Varmistu uuden pintakäsittelylinjan toimivuudesta tai vastaavasti voimme tehostaa palvelumme avulla jo olemassa olevaa pintakäsittelyprosessiasi. 

Pintakäsittelyaineisiin liittyvät koeajot Centrialla keskeyttämättä omaa pintakäsittelytuotantoa 

Asiakkaalle lisäarvoa palveluprosessien tehostamisesta 

Joustavaa ja monipuolista ohjelmistokehitystyötä asiakkaiden tarpeiden mukaan 

Johtamisjärjestelmistä tukea yrityksesi kehittämiseen

Yrityksen liiketoiminnan kehityksen ja kilpailuedun varmistamiseksi avainasemassa on osaava henkilöstö. Osaamisen täydentäminen ja kehittäminen ovat ammattitaidon laajentamista ja syventämistä, jatkuvaa oppimista.

Prosessien tehostuspalvelu tuotannollisille yrityksille.

Omistajanvaihdos testeillä saat tietää mikä on yrityksesi valmius omistajanvaihdokseen. Testin yhteydessä saat vinkkejä mihin asioihin kannattaa ensimmäisenä kiinnittää huomiota.

Nämä verkkokurssit on tarkoitettu yrittäjille sekä yrittäjyydestä ja johtamisesta kiinnostuneille.