data ja ohjelmistot

Puolueettomana toimijana päämäärämme on tuottaa lisäarvoa yrityksille ja yhteisöille tarjoamalla jatkuvia ja luotettavia tietoturva- ja tietosuojapalveluja

Varmistu uuden pintakäsittelylinjan toimivuudesta tai vastaavasti voimme tehostaa palvelumme avulla jo olemassa olevaa pintakäsittelyprosessiasi. 

Joustavaa ja monipuolista ohjelmistokehitystyötä asiakkaiden tarpeiden mukaan 

Yrityksen liiketoiminnan kehityksen ja kilpailuedun varmistamiseksi avainasemassa on osaava henkilöstö. Osaamisen täydentäminen ja kehittäminen ovat ammattitaidon laajentamista ja syventämistä, jatkuvaa oppimista.

Monipuolista monitorointia jatkuvatoimisesti, reaaliajassa monesta pisteestä. Ratkaisut ovat sovellettavissa pienistä kohteista hyvinkin laajan alueen seurantatarpeisiin.

Pilvipalvelupohjainen CiNetCampus järjestelmä videomuotoisen koulutus-/tiedotusmateriaalin tuotantoon ja jakeluun.