Yleinen

RiDIH kävi esittäytymässä Lissabonissa SAH-Synergy Days -tapahtmumassa. Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia tullaan hyödyntämään entistä vahvemmin

Osana Grow2D Toolbox for digital growth -hanketta, Ruralidustries.eu sivuston palveluita esiteltiin Kerttu Saalasti Seminaarissa 19.9.2022 Nivalassa.

DUDE – Do yoUr own DiligEnce -hankkeen avulla on saatettu yhteen alueen yrityksistä lähtöisin olevia tehtäväideoita ja nuoria, joilla on kiinnostusta digi-alalle.

Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri -investointihankkeessa keskitytään kehittämään laboratorioympäristöjä