Testauspalvelua tärinälle ja iskuille altistuville tuotteille

Standardien mukaan tehdyt testit antavat tarkkaa ja puolueetonta tietoa tuotteen eri ominaisuuksista.

Tyypillisiä asiakkaitamme ovat elektroniikan, ajoneuvojen ja työkoneiden valmistajat. Tuotekehityksestä ja laadusta vastaavat asiantuntijat voivat sovittaessa olla mukana seuraamassa testejä, jolloin palaute on välitöntä ja vuorovaikutteista.