Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on kansainvälinen tutkimusinstituutti, jonka tehtävä on mikroyrityksiin ja niiden toiminta-edellytyksiin kohdistuva tutkimus ja koulutus. Instituutin tutkimusteema on mikroyritysten toiminnallinen erinomaisuus. Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa mikroyrittäjyyden sekä mikroyrittäjyyttä edistävien tulevaisuuden tuotantotekno-logioiden ja alueellisen erinomaisuuden näkökul-mista. Mikroyrityksiin keskittyvänä tutkimus-instituuttina Kerttu Saalasti Instituutti on ainoa laatuaan Suomessa ja kansainvälisesti.
Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on monipuolista ja laajuudeltaan Suomen ammattikorkeakoulujen kärkeä. Meidän missiona on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Haluamme tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sisällä sykkii chydeniaaninen sydän; valistunut, sitoutunut ja ympäröivästä yhteisöstään, sen tulevaisuudesta ja kehitystarpeista kiinnostunut henkilökunta ja opiskelijat. Ajattelemme isosti, kokeilemme rohkeasti. Yliopistokeskus on tiedeyhteisön ja yhteistyökumppanien aito ja avoin kohtaamispaikka. Meillä on uskallusta ja halua olla etukenossa.