"Rural Industry Digital Innovation Hub on vahva kansallinen kehitys- ja tukikeskus, joka vauhdittaa digitalisaatiota haja-asutusalueilla."

”Rural Industry Digital Innovation Hub is a strong national development and support center, boosting digital transformation in sparsely populated areas. ”

Digitalisaatiosta kasvua

Rural Industry DIH huolehtii siitä, että myös haja-asutusalueilla on mahdollisuus kasvupotentiaalinsa täyteen hyödyntämiseen digitaalisessa murroksessa. Liiketoiminnan digitalisaatio on toiminnan keskeinen ydin. Sitä ajetaan eteenpäin tutkimuksen ja kehityksen, koulutuksen, tuotekehityksen ja tuotantoprosessien tuen, rahoitusinstrumenttien sekä kansainvälisen verkottumisen keinoin. Näiden toimien pontimena on EU:n alueiden älykkään erikoistumisen strategia, jossa PK-yritysten digitalisaation tukeminen on keskiössä.
Rural Industry DIH auttaa yritystäsi kehittymään! Käytössäsi on alueemme vahvin osaajatiimi niin digitaalisissa teknologioissa kuin yritystoiminnan kehittämisessä. Digitaalinen innovaatiokeskittymämme tukee sinua uusissa askeleissa, olipa sitten kyse prosessien laatutyöstä, henkilöstön kouluttamisesta, tuotekehityksen pullonkauloista tai lopputuotteen verifiointitestauksesta. Meidän kauttamme pääset myös jouhevasti tutkimus- ja kehityshankkeisiin mukaan aktiiviseksi toimijaksi.
Rural Industry DIH on toimijoidensa kanssa jo valmiiksi verkottunut moneen suuntaan. Järjestämme seminaareja ja demotapahtumia eri aiheista, johon kutsumme alueemme kärkitoimijoita mukaan. Rural industry DIH on osa euroopanlaajuista DIH-verkostoa, jonka avulla pääset solmimaan helposti kansainvälisiä yhteyksiä. Olemme aktiivisesti mukana EU-komission älykkään erikoistumisen toiminnassa, ja kehitämme jatkuvasti kansainvälistä TKI-toimijaverkostoamme monissa eri hankkeissa ja klustereissa.

DUDE suuntasi yli 160 alueen nuorta digi-alan työtehtäviin.

DUDE – Do yoUr own DiligEnce -hankkeen avulla on saatettu yhteen alueen yrityksistä lähtöisin olevia tehtäväideoita ja nuoria, joilla on kiinnostusta digi-alalle. Käytännönläheisen työskentelytavan ja henkilökohtaisen ja tarpeen mukaisen ohjauksen avulla DUDE tuotti tulosta. 162 Osallistujasta suurin osa sai opintonsa päätökseen, ja kolmasosa pääsi projektin tuloksena alan työhön tai jatkokoulutuspaikkaan. Työssä oli mukana 36 alueen yritystä ja muuta yhteistyökumppania.

Lue lisää:

Uutta teollista digitekniikkaa laboratorioihin

Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri -investointihankkeessa keskitytään kehittämään laboratorioympäristöjä, joiden avulla voidaan tuottaa toiminta-alueen yrityksille sekä opiskelijoille osaamista kriittisen digitaalisen infrastruktuurin edellytyksiin ja ylläpitoon. Kriittinen infrastruktuuri kattaa ne osa-alueet, joiden toiminnalla on välttämätön merkitys yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiselle, kuten raaka-aineet, vesi, sähkö, polttoaine, ruoka ja palvelut. Hankkeessa hankitaan kampuksen laboratorioihin uusinta teknologiaa neljässä osa-alueessa: paikkariippumattomat tietoliikenneyhteydet, älykäs tuotantoympäristö, turvallinen toimintaympäristö ja tiedon hyödyntäminen sekä analysointi tuotetusta datasta.
Lue lisää:

Sote-yrityksille oma HealthLab

RoboSote-hanke on hyvä esimerkki Test Before Invest -ajattelumallista. Hankkeessa luodaan Centriaan terveysteknologian innovaatio-, demonstraatio-, kehitys- ja oppimisympäristö, Centria HealthLab, jossa yritykset voivat tutustua hoiva-alan uusiin digitaalisiin ratkaisuihin. Käytännön teknologiakokeilujen ja -demonstraatioiden avulla tuotetaan uusia näkökulmia ja malleja palvelujen kehittämiseen sosiaali- ja terveysalalle, sekä yrityksille tietoa liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Näin edistetään hoivarobotiikan ja -teknologian, sekä digitaalisten tuote- ja palveluratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla
Katso YLE uutisten juttu projektista

Organisaatiot ja yhteistyökumppanit

Contact Data


Location
Vierimaantie 7 84100 Ylivieska Finland

Social Media
inhttps://www.linkedin.com/company/rural-industry-dih


Mikko Himanka
mikko.himanka@centria.fi
+35844 4492 537